TEKNOGİRİŞİM YARIŞMASI’NIN AMACI

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması, ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanmak ve 150.000 TL hibe destekli BİGG ANAÇ Teknogirişim Programı’na katılmak isteyen, teknoloji tabanlı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeyi hedefleyen girişimci adaylarının belirlenmesi için düzenlenen bir iş fikri yarışmasıdır.

2018 Yılı Çağrısında, TÜBİTAK tarafından belirtilen, aşağıdaki tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

• İletişim ve sayısallaşma
• İleri imalat, sanayi 4.0
• Akıllı ulaşım
• Temiz verimli enerji
• Sağlık ve iyi yaşam
• Sürdürülebilir tarım ve beslenme

Yarışmaya sunulan iş fikri:
- Tamamen yeni bir uygulama,
- Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanımı,
- Türkiye için yeni bir uygulamaya konu olan ürün, süreç, yöntem, tasarım vb. ile ilgili olabilir.

İLETİŞİM

Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü
Teknoloji Bahçesi
ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi
26470 ESKİŞEHİR
  • Telefon:(0 222) 335 26 51
  • Telefon:(0 222) 335 05 80 - 1669
  • ARİNKOM TTO Tel:(0 222) 334 05 80 – 4598
  • E-Posta:anac@anadolu.edu.tr
Hayatınızı Kolaylaştırır...