BAŞVURUPrograma TÜBİTAK tarafından belirlenen aşağıdaki tematik alanlardaki iş fikirleri ile başvuru yapılabilmektedir.

i. Akıllı Ulaşım: Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

ii. Enerji ve Temiz Teknolojiler: Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

iii. İleri İmalat ve Sanayi 4.0: Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm: IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

v. Sağlık ve İyi Yaşam: İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

Başvuru yapılan iş fikri;

- Tamamen yeni bir uygulama,

- Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanımı,

- Türkiye için yeni bir uygulamaya konu olan ürün, süreç, yöntem, tasarım vb. ile ilgili olabilir.

Başvuru çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Başvuru sahibi, nüfus cüzdanını ve son mezun olduğu okul diplomasını başvuruların alındığı sisteme çevrimiçi olarak yüklemelidir. Başvuru sahibi lisans öğrencisi ise nüfus cüzdanının yüklenmesi yeterlidir.

Başvuru Koşulları

• Başvuru sahibi, örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya içinde bulunulan öğretim yılı içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci olmalıdır.

• Başvuru sahibinin, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini, ön başvuru tarihinden en çok on yıl öncesinde almış olması gerekmektedir.

• Başvuru sahibi, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olabilir.

• Başvuru sahibi daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşama kapsamında sermaye desteği almamalıdır.

• Başvuru sahibi, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamalıdır.

• Yarışmaya bireysel ya da takımlar halinde başvuru yapılabilir. Takım olarak yapılan başvurularda takım adına takım lideri başvuru yapmalıdır.

• Takım olarak başvuru yapılması durumunda bir kişi, birden fazla takıma üye olamaz. Aksi durumda her iki başvuru da geçersiz sayılır.

• Yarışmaya, yenilikçi ve teknoloji tabanlı bir iş fikri ile başvuru yapılmalıdır.

• Farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunulamaz.

İLETİŞİM

Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü
Teknoloji Bahçesi
ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi
26470 ESKİŞEHİR
  • Telefon:(0 222) 335 26 51
  • Telefon:(0 222) 335 05 80 - 1669
  • ARİNKOM TTO Tel:(0 222) 334 05 80 – 4598
  • E-Posta:anac@anadolu.edu.tr
Hayatınızı Kolaylaştırır...