B. Tuğberk TOSUNOĞLU ANAÇ Teknogirişim Programı Proje Yürütücüsüttosunoglu@anadolu.edu.tr

Yard. Doç. Dr. B. Tuğberk Tosunoğlu, Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik konularında uzmandır. 2006 yılından itibaren Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimi (GEAB) yöneticisidir. Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Anadolu Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ANADEK) üyesidir. ARİNKOM TTO’da girişimcilik ve şirketleşme faaliyetleri konusunda danışmanlık görevini yürütmektedir. Sektör analizleri, bölgesel gelişme, girişimcilik ve kuluçka hizmetleri konularında birçok projede çeşitli görevler yapmıştır. TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’nda jüri üyesi olarak yer almıştır. 2011 yılından bu yana Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Girişimcilik, iş planı ve iş kurma konularında yayınları bulunmaktadır.