Mahmut KİPER Danışman

Mahmut Kiper, ETİBANK ve KOSGEB’de çalışmış, ardından 1996 -2007 yılları arasında TÜBİTAK TEYDEB’te Sanayi Ar-Ge Destekleri Programı Alan Koordinatörü, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı Koordinatörü, EUREKA Programı Ulusal Proje Koordinatörü, Proje Pazarları Platformu Destekleme Programı Koordinatörü görevlerinde bulunmuştur. Son olarak TTGV’de Başuzman pozisyonunda çalışmıştır. AB çerçeve programlarında pek çok çağrıda değerlendirici olarak görev almış; bazı AB projelerinde Türkiye sorumlusu olarak yer almıştır. Teknoloji Transfer Arayüzleri ve Üniversite-Sanayi İşbirliği konularında çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. Türkiye’de teknoloji geliştirme ve inovasyon politikalarına ve uygulamalarına katkıları, üniversite-sanayi işbirliği programlarına getirdiği kurumsal çözüm modelleri ve uygulamaları ile mühendislik eğitimine katkıları dolayısıyla “ODTÜ Senatosu 2010 Takdir Ödülü”ne layık görülmüştür.