TEKNOGİRİŞİM YARIŞMASI’NIN AMACI

İş fikri başvuruları tamamlandıktan sonra uygun bulunan iş fikirleri “ANA Fikir Teknogirişim Yarışması Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirmeye alınır.

Her başvuru sahibi aşağıda belirtilen “ANA Fikir Teknogirişim Yarışması” değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirmeye alınır. 50 ve üzeri puan alan başvuru sahibi ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde BİGG - ANAÇ Teknogirişim Programı’na katılmaya hak kazanır.

Ölçüt 1: İş fikrinin dayandığı problemin / ihtiyacın önemi (10 puan)
Ölçüt 2: İş fikrinin sunduğu çözüm önerisi (15 puan)
Ölçüt 3: İş fikrinin yenilikçi yönü (10 puan)
Ölçüt 4: İş fikrinin teknolojik düzeyi (10 puan)
Ölçüt 5: Teknolojinin olgunluk seviyesi (15 puan)
Ölçüt 6: İş fikrinin ticarileşme potansiyeli (15 puan)
Ölçüt 7: İş fikrinin uygulanabilirliği (15 puan)
Ölçüt 8: İş fikrini gerçekleştirecek insan kaynağı yeterliliği (10 puan)

Sonuçlar, başvuru sahiplerinin başvuru formunda belirttikleri adreslere telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilir.

ANA Fikir Teknogirişim Yarışması ile BİGG- ANAÇ Teknogirişim Programı’na yapılan başvuruların değerlendirme,
izleme ve rehberlik süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, girişimci adayına ait
"ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir; gizlilik sözleşmeleri kapsamında korunur
ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

İLETİŞİM

Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü
Teknoloji Bahçesi
ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi
26470 ESKİŞEHİR
  • Telefon:(0 222) 335 26 51
  • Telefon:(0 222) 335 05 80 - 1669
  • ARİNKOM TTO Tel:(0 222) 334 05 80 – 4598
  • E-Posta:anac@anadolu.edu.tr
Hayatınızı Kolaylaştırır...